Tietosuoja

Suomen Asiakaspalvelusertifiointi Oy on sitoutunut suojelemaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tällä sivulla kerromme, millaisia henkilötietoja keräämme ja miten käsittelemme niitä.
Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Käyttöehdot
Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Käyttöehdot

 1. Yleistä
  Nämä käyttöehdot sisältävät Suomen Asiakaspalvelusertifiointi Oy:n tuottamien ja ylläpitämien verkkosivustojen käyttöä koskevat ehdot. www.parhaanpalveluntalo.fi ja www.asiakaspalvelupassi.fi verkkosivustot ovat Suomen Asiakaspalvelusertifiointi Oy:n (jäljempänä palveluntuottaja) ylläpitämä. Avaamalla palvelun verkkosivuston sitoudut noudattamaan käyttöehtoja.
 1. Palvelujen sisältö ja tekijänoikeudet
  Kaikki palveluntuottajan sivustolla esitetty aineisto on palveluntuottajan omaisuutta. Sivustolla olevat brändit, teksti, ääni, kuvat ja muu aineisto on suojattu tavaramerkki-, tekijänoikeus- ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sivustolla esitetyn aineiston osittainenkin kopiointi ja käyttö uusien julkaisujen ja/tai tietokantojen tuottamiseksi sekä muu kaupallinen hyödyntäminen on kielletty.
 1. Käyttäjän vastuu
  Käyttäjä vastaa täysmääräisesti kaikista aiheuttamistaan vahingoista, jotka johtuvat näiden käyttöehtojen vastaisesta käytöstä, toiminnasta tai laiminlyönnistä.Käyttäjä antaa luvan sivuston käytön kannalta oleellisten henkilö- ja yhteystietojen keräämisen ja säilyttämiseen tämän käyttöoikeuden hyväksynnällä. Tietoja säilytetään henkilötietolain (1999/523) mukaisesti.
 1. Palveluntuottajan vastuu
  Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai tulkinnasta aiheutuvista vahingoista.Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle yleisen palvelun soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen eikä muuhun kuin mainittuun tarkoitukseen.Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisten toimintakatkoksien tai palvelun mahdollisten teknisten vikojen aiheuttamista vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta.
 1. Palvelun sisällön ja toiminnan kehittäminen
  Palveluntuottaja pidättää kaikki oikeudet muuttaa palvelun sisältöä ja toimintoja palvelun kehittämiseksi.
 1. Henkilötiedot
  Käyttäessäsi sivustoamme saatamme kysyä sinulta henkilötietojasi ja käsitellä niitä mm. asiakkaan tunnistamiseksi sekä esim. palveluiden ja viestien toimittamiseksi sinulle. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä.
 1. Evästeet
  Tällä sivustolla voidaan käyttää evästeitä sivuston kävijäliikenteen tilastointiin ja analysointiin. Eväste on vierailijan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa kieltää käyttäjän internet-selaimesta, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä ole suositeltavaa.
 1. Sivustomme käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste. 

Rekisterin pitäjä
Suomen Asiakaspalvelusertifiointi Oy
Y-tunnus: 2528187-3
Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo
Puhelin: +358 500 475 360

Rekisteriasiat
info@parhaanpalveluntalo.fi

Rekisterin nimi
Suomen Asiakaspalvelusertifiointi Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat meidän oikeutetut etumme (esim. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä laskutukseen liittyen), asiakkaan suostumus, sopimuksen täytäntöönpano ja/tai lakisääteinen velvoite.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen paremmin asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi,
 • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
 • asiakassuhteemme hoitaminen,
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
 • sähköinen ja suoramarkkinointi,
 • mainonnan kohdentaminen verkkopalveluissamme.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja yritysten, yhteisöjen ja asiakasyritysten päättäjistä ja yhteyshenkilöistä sekä muista sidosryhmistä:

 • Nimi, tehtävänimike (ml. työnkuva), yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Kiinnostus- ja profilointitiedot
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet)
 • Asiakkaan ilmoittamat tarjonnanestotiedot
 • Muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muilla vastaavilla tavoilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä esimerkiksi yritysten verkkosivuilta sekä palveluntarjoajilta, julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutukset
Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Voimme luovuttaa rekisterin tietoja muille konserniyhtiöillemme.

Emme säännönmukaisesti siirrä tietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kuitenkin, kerättyjä tietoja säilytetään osaksi Euroopan talousalueen ulkopuolella esimerkiksi silloin, kun käyttämämme palvelun- tai ohjelmistontarjoaja sijaitsee tai säilyttää tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Näissä varmistamme, että kyseinen tieto on suojattu asianmukaisesti ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakas- ja henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun markkinointitoimenpiteisiin käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi tai tavoittamattomaksi.

Tarkastus- ja poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö (ml. pyyntö tietojen poistosta) on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Korjausoikeus
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisterinpitäjä ei vastaa käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisteripitäjälle tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Päivitetty 24.5.2018.